Marketingmoments


Kvantitatív és kvalitatív módszerek jellemzői

2015. november 11. 15:46 - Marketingmoments

Tanulási segédlet

Kvalitatív kutatási módszerek (elsősorban részletesebb információk, mélyebb motivációk feltárására szolgál). Lehetséges változatai: Egyedi mélyinterjú (négyszemközti beszélgetés, ahol az egyik fél képzett marketingkutató, vagy pszichológus, és a belső motivációk…

Tovább
Szólj hozzá!